banneri

O festivale

Projekt je príjemný a spontánnym rodinným festivalom určeným pre obyvateľov Košíc a okolia, najmä pre rodiny s deťmi. Projekt je programovo aj žánrovo pestrý a pokryje rôzne cieľové skupiny. Počas prvého ročníka sa festival bude konať počas jedného dňa, v prípade záujmu návštevníkov predpokladáme vytvorenie tradície a rozšírenie festivalu na tri víkendové dni. Cieľom festivalu je vytvoriť priestor pre príjemne a zmysluplne strávený čas, inšpirovať, zabaviť návštevníkov, dať im možnosť kultúrne sa vyžiť a tiež spoznať svoje mesto a kultúrne inštitúcie, múzeá a galérie. Predpokladaná návštevnosť počas prvého ročníka je 5.500 návštevníkov.

Priebeh projektu:

Tradíciou projektu je úvodné otvorenie podujatia Kráľom Zimomravom a kráľovými pomocníkmi, škriatkami a ďalšími bytosťami. Následne bude nasledovať sprievod Kráľa Zimomrava s družinou do priestorov Historickej radnice. Hlavným miestom konania festivalu bude nádvorie, foyer a sála Historickej radnice, kde budú prebiehať rôzne workshopy, tvorivé dielne s animátormi a lektormi v dobových kostýmoch. V sále budú počas celého dňa vystupovať detské divadlá a prebiehať programy pre deti. V závere programu sa uskutoční záverečný ceremoniál, v rámci ktorého Kráľ Zimomrav ocení certifikátom a bude pasovať za rytierov všetky deti ktoré splnia úlohy umiestnené v celom centre mesta.

Na nádvorí Historickej radnice sa budú môcť účastníci festivalu registrovať do Veľkej dobrodružnej výpravy, v rámci ktorej prihlásené rodiny dostanú mapu centra mesta kde sa prostredníctvom indícií dostanú k jednotlivým stanovištiam kde musia splniť úlohu. Za splnenie úlohy získajú dôkaz a po splnení všetkých úloh dostanú deti odmenu a v rámci záverečného ceremoniálu budú pasovaný Kráľom Zimomravom za rytierov Zimomravenia. Ďalšie interaktívne aktivity budú prebiehať v spolupráci s partnerskými inštitúciami, pričom pôjde o rôzne rozprávkové a dobrodružné interaktívne prehliadky, workshopy, tvorivé dielne, besedy a iné. Lektori a animátori budú oblečení v dobových alebo rozprávkových kostýmoch.

Banská Štiavnica
bannerik
bannerik
bannerik
bannerik